Khách du lịch quốc tế đến

Cơ sở lưu trú (4-5 sao)

Tổng số:

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế

Tổng số:

Hướng dẫn viên du lịch

Tổng số:

Số doanh nghiệp gửi báo cáo thống kê du lịch

Tổng số: 8269

Số báo cáo thống kê du lịch theo Sở

Doanh nghiệp lữ hành

Hướng dẫn viên du lịch

Scroll to Top